Socrates Comenius Project : On line school magazine

 Czech Greece Spain Slovakia

Spotkania

SPOTKANIE W POLSKIEJ SZKOLE W LAMKOWIE
LISTOPAD 2004

                 Nasze pierwsze spotkanie w ramach pierwszego roku trwania szkolnego projektu, zatytułowanego  "Magazyn Szkolny On-Line. Punkt widzenia uczniów na szkolną i społeczną rzeczywistość" ("School magazine on line: Pupils’ point of view for School and Social reality") miało miejsce w polskiej szkole w Lamkowie w dniach 14 - 19 listopada 2004. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele następujących szkół uczestniczących w projekcie:
  • Czechy: Zakladnn škola narodnnho ummlce petra Bezruce
  • Grecja: Municipal School of Moni  (Coordinating School)
  • Hiszpania: C.P.E.I.P. Virgen de la Encina
  • Słowacja: Zakladna škola s materskou školou Badin
  • Polska: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lamkowie

       Jednym z kluczowych aspektów naszego pierwszego spotkania było wzajemne zapoznanie się nauczycieli ze wszystkich europejskich szkół biorących udział w projekcie, a także kilku uczniów, którzy przybyli ze Słowacji. Uczniowie ci mieli okazję do spotkania się i nawiązania pierwszych kontaktów ze swoimi rówieśnikami ze szkoły partnerskiej w Polsce. Ponadto na spotkaniu zostały omówione dotychczasowe postępy w realizacji zadań zaplanowanych na pierwszy rok we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie. Rozmawialiśmy o tym czy prace w ramach projektu realizowane są regularnie, jakie problemy pojawiały się dotychczas oraz jak były one rozwiązywane. Ustaliliśmy także, że drugie spotkanie szkół partnerskich odbędzie się na Słowacji w czerwcu 2005 roku.
     Podjęliśmy decyzje dotyczace drugiego roku trwania projektu. Postanowiliśmy spotkać się dwukrotnie:  w szkole partnerskiej w  Hiszpanii w połowie listopada 2005r. oraz w Czechach, w połowie czerwca 2006r. Na następny rok projektu zaplanowaliśmy następujące działania:
       
         Zadania ekologiczne, tradycje Bożonarodzeniowe oraz Wielkanocne, zadania związane z baśniami, bajkami i opowiadaniami dziecięcymi, zadania zwiazane z grami i zabawami  oraz piosenki śpiewane przez dzieci każdego z krajów biorących udział w projekcie a także ułożenie własnej piosenki przez wszystkie szkoły.
        
        Podsumowując należy dodać, że Dyrektor Szkoły w Lamkowie, pani Małogorzata Bałusz oraz szkolny koordynator Programu Socrates Comenius, pani Monika Jendrycka, ale także cała Rada Pedagogiczna tej szkoły przyjęli nas bardzo serdecznie. Nie tylko podczas pracy nad projektem, ale także w wlonych chwilach zapewniali nam różne zajęcia, m.in. wycieczkę po okolicy oraz odwiedziny w pobliskich szkołach. Bardzo za to dziękujemy naszym gospodarzom i mamy nadzieję, że nasze następne spotkania będą przebiegały w tak samo miłej i twórczej atmoferze.


(Tekst oryginalny  na stronie głównej naszego projektu,
tłum. M. J).Zespół Szkolno Przedszkolny w Lamkowie
Lamkowo 29
11-010 Barczewo
tel/fax(+48 89) 514 16 29
e-mail: lamkowo-school@wp.pl
Kontakt : mail@dim-malev.ira.sch.gr, Lamkowo-school@wp.pl , zsbadin@stonline.sk , virgen71@centros2.cnice.mecd.es , reditel@1zsfm.applet.cz  .HOME