Socrates Comenius Project : On line school magazine

 


Czech Greece Spain Slovakia


Pierwszy rok / First Year


O projekcie / About the project 
Nasza szkoła / Our School 
Nasze miejscowości / Our villages
Hobby i czas wolny / Hobby and free time
Szkolna rzeczywistość / School reality
Podobieństwa i różnice w naszych szkołach / Differences and similarities
Zawieranie przyjaźni  / Making friends
Nasz szkolny "Magazyn on-line" / Our "School Magazine On-line"
Spotkania / Meetings


Drugi rok / Second Year


Działania ekologiczne w naszym regionie/ Ecological Activities in Our Region
Polskie tradycje bożonarodzeniowe/ Polish Christmas Traditions
Zespół Szkolno Przedszkolny w Lamkowie
Lamkowo 29
11-010 Barczewo
tel/fax(+48 89) 514 16 29
e-mail: lamkowo-school@wp.pl